Koncepcja zagospodarowania Wzgórza Poniatówka w Nałęczowie

Poniatówka stanowi dominantę krajobrazową w otaczającej przestrzeni, a znajdujące się tam elementy kulturowe – klasycystyczna kapliczka i drewniany krzyż, potęgują jej rolę w krajobrazie miasta. Ze szczytu wzniesienia otwiera się widok w kierunku południowym na łąki i dolinę rzeki Bochotniczanki oraz w kierunku północno – zachodnim na zabytkowe wille przy ul. Poniatowskiego.

Projekt zagospodarowania Góry Poniatowskiego został opracowany z uwzględnieniem szeregu założeń pod względem historycznym oraz zmian, jakie następowały na przestrzeni lat. Podstawowym elementem warunkującym kształt projektowanego terenu jest starodrzew. Projekt nasadzeń został przedstawiony w odrębnym opracowaniu. Projekt zagospodarowania terenu parku i jego rewitalizacja, nie przewiduje całkowitego powielenia ścieżek z przełomu XIX i XX wieku, ze względu na przekształcenia i zmiany funkcjonalne oraz przestrzenne. Obecny układ ciągów spacerowych rozplanowano w układzie wschód – zachód oraz południe – północ zachowując rosnący starodrzew (poza nielicznymi wyjątkami wskazanymi we wniosku o usunięcie). Pozostałe ciągi spacerowe zaprojektowano w układzie „wymuszonym” przez mieszkańców, za wyjątkiem wejścia od ulicy Granicznej (przy kapliczce), gdzie ze względów bezpieczeństwa przedept zlikwidowano, projektując nasadzenia roślinności o charakterze ochronnym. Wejścia i wyjścia ciągów pieszych znajdują się przy ulicy Granicznej i Dulębów. Ciągi spacerowe w większości projektuje się w szerokości 150 cm. Jednak w części prowadzącej do kapliczki następuje zwężenie do 90 cm, co spowodowane jest mniejszym natężeniem ruchu. Drugim miejscem zaprojektowanego ciągu pieszego o mniejszej szerokości niż 150 cm to ścieżka spacerowa prowadząca od rozwidlenia na szczyt wzgórza, gdzie szerokość wynosi 90 cm (ze względu na ochronę istniejącego drzewostanu) oraz schody prowadzące do ul. Dulębów i ul. Granicznej. Projektuje się nawierzchnię ciągu spacerowego z płyt granitowych płomieniowanych oraz grysu do wypełnienia przestrzeni między płytam, frakcja 5-20mm. W 9 miejscach występują niestandardowe wymiary płyt, ujęte jako detal ciągów pieszych. W chwili obecnej na terenie wzgórza nie istnieje oświetlenie. Dlatego też, przewiduje się zaprojektowanie sieci uwzględniającej lokalizację nowego układu komunikacyjnego. Projektuje się system oświetleniowy (8 szt. latarni oświetleniowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechodniom w godzinach wieczornych i nocnych. Drugim typem oświetlenia przewidzianego na terenie Poniatówki jest podświetlenie (2 szt. lamp na poziomie gruntu) lipy przy kapliczce i krzyża na szczycie wzniesienia. Wzdłuż ciągów pieszych zaprojektowano posadowienie ławek o łącznej ilości 12 sztuk. Ławki umiejscowiono wzdłuż ciągów pieszych – bez zatok, kotwione są w gruncie, fundament systemowy. Wzdłuż ciągów pieszych zaprojektowano posadowienie koszy na śmieci o łącznej ilości 12 sztuk. Rozplanowano posadowienie koszy przy ławkach oraz przy skrzyżowaniu ciągów pieszych. Kosze kotwione w podłożu, fundament systemowy. Tablica informacyjna – 1 szt. – umiejscowiona u podnóża wzniesienia. Dwustronny moduł informacyjny w całości wykonany jest ze stali Corten. Okno ekspozycyjne 70cm x100cm, wysokość całkowita 205 cm, szerokość 80 cm, głębokość 10cm. Kotwione w gruncie, fundament systemowy. Istniejące schody prowadzące na wzgórze są obecnie w bardzo złym stanie technicznym i zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Ponadto nie spełniają warunków technicznych i estetycznych. Schody w obecnym stanie nie nadają się do renowacji. Materiał z jakiego należy wykonać stopnie schodów to bloki kamienne z granitu, wymiary schodów: szerokość 150 cm (od podnóża prowadzące na tarasy) 90 cm (pozostałe), wysokość podstopnicy: 18 cm (od rozwidlenia ścieżek przy tarasie prowadzące na szczyt) 16 cm (pozostałe). Zaprojektowano dwa poziomy tarasu, o organicznym kształcie z barierką ochronną i siedziskami drewnianymi, w formie kubików. Powierzchnia tarasu ryflowana, powierzchnia siedzisk gładka. Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste – modrzew syberyjski. Całokształt elementów małej architektury i zagospodarowania terenu zielenią stworzy atrakcyjną dla użytkownika i przyjazną w odbiorze przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress